window.onload = function () { document.addEventListener("contextmenu", function (e) { e.preventDefault(); }, false); document.addEventListener("keydown", function (e) { //document.onkeydown = function(e) { // "I" key if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 73) { disabledEvent(e); } // "J" key if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 74) { disabledEvent(e); } // "S" key + macOS if (e.keyCode == 83 && (navigator.platform.match("Mac") ? e.metaKey : e.ctrlKey)) { disabledEvent(e); } // "U" key if (e.ctrlKey && e.keyCode == 85) { disabledEvent(e); } // "F12" key if (event.keyCode == 123) { disabledEvent(e); } }, false); function disabledEvent(e) { if (e.stopPropagation) { e.stopPropagation(); } else if (window.event) { window.event.cancelBubble = true; } e.preventDefault(); return false; } };
Quy chế sàn TMĐT Lavadin

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAVADIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: …./2019/QC-LAVADIN

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2019

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LAVADIN

 

Chương I: Nguyên tắc chung

Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử LAVADIN (gọi tắt là Ứng dụng LAVADIN) do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển công nghệ Lavadin (“Công ty”, “Lavadin”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên ứng dụng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Lavadin chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng LAVADIN và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu và/hoặc mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên Ứng dụng LAVADIN.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Ứng dụng LAVADIN tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Ứng dụng LAVADIN phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Ứng dụng LAVADIN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Ứng dụng LAVADIN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Ứng dụng LAVADIN.

Chương II: Quy định chung

1. Tên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

•  Tên ứng dụng: ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LAVADIN

•  Chủ sở hữu đồng thời là đơn vị quản lý và vận hành của Ứng Dụng LAVADIN: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAVADIN

2. Thành viên Ứng dụng LAVADIN:

Thành viên: bao gồm cả Người Bán và Người Mua

Người Bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Lavadin bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.

Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên Lavadin. Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.

Thành viên tham gia giao dịch trên Ứng dụng LAVADIN là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng.

- Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

- Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng LAVADIN và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Ứng dụng LAVADIN cung cấp hoặc liên quan đến Ứng dụng LAVADIN

3. Địa chỉ tải Ứng dụng LAVADIN:

•  App Store (cho hệ điều hành IOS):

 

•  Google Play (cho hệ điều hành Android):

 

Ngoài địa chỉ trên, Ứng dụng LAVADIN không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

4. Lĩnh vực hoạt động của Ứng dụng LAVADIN:

- Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên ứng dụng thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý ứng dụng sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể.

Chương III: Quy trình giao dịch

1. Quy trình đăng ký tài khoản

 • Đăng ký tài khoản Ứng Dụng LAVADIN không thông qua tài khoản Google hoặc Facebook(Bằng SĐT)

Bước 1: Tải và cài đặt Ứng dụng LAVADIN cho Thiết Bị Di Động sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS phù hợp với phiên bản Thiết Bị Di Động đang dùng.

Bước 2: Sau khi đã tải và cài đặt thành công, khởi động Ứng dụng LAVADIN từ màn hình chính Thiết Bị Di Động.

Bước 3: Trong lần đầu truy cập, Ứng dụng LAVADIN sẽ yêu cầu Người Dùng cho phép truy cập vào tin nhắn hệ thống Thiết Bị Di Động của Người Dùng. Người Dùng ấn chọn “Cho phép” và tiếp tục lần lượt nhập các thông tin cần thiết để đăng ký Tài Khoản Ứng dụng LAVADIN.

(A) Mục Tên: Nhập tên người sử dụng.

(B) Mục Số điện thoại: Nhập số điện thoại chính xác đang dùng.

(C) Mục Email: Nhập địa chỉ email để có thể hoàn tất việc đăng ký.

Bước 4: Khi đã nhập các thông tin cần thiết, Người Dùng sẽ nhận được mã kích hoạt tài khoản Ứng dụng LAVADIN trên Thiết Bị Di Động thông qua tin nhắn. Người Dùng cần phải nhập chính xác mã kích hoạt và sau đó ấn chọn “Nhập”.

Bước 5: Sau đó Người Dùng vào giao diện chính của Ứng dụng LAVADIN để xác nhận email dùng để nhận biên lai của Người Dùng.

Bước 6: Người Dùng truy cập email do Ứng dụng LAVADIN khởi tạo gửi về địa chỉ email đã đăng ký với Ứng dụng LAVADIN, bấm chọn “Xác nhận email” và chọn trình duyệt để xác nhận kích hoạt tải khoản thành công.

 • Đăng ký tài khoản Ứng Dụng LAVADIN thông qua tài khoản Google hoặc Facebook

Bước 1: Trên giao diện đăng nhập của Ứng dụng LAVADIN, Người Dùng bấm chọn “Kết nối với Google”/“Kết nối với Facebook”, sau đó bấm chọn “Tiếp tục” để cho phép Ứng dụng LAVADIN sử dụng tài khoản Google/ Facebook của Người Dùng để đăng nhập vào Ứng dụng LAVADIN.

Bước 2: Trên giao diện đăng nhập của Google/Facebook, Người Dùng bấm chọn “Đăng nhập bằng ứng dụng Google”/“Đăng nhập bằng ứng dụng Facebook” và sau đó bấm chọn “Mở”.

Bước 3: Ở bước này nếu Người Dùng chưa đăng nhập Google/Facebook thì Người Dùng phải đăng nhập tài khoản Google/Facebook và bấm chọn “Tiếp tục dưới tên của bạn”. Tiếp theo Người Dùng bấm chọn “Mở” khi có thông báo mở Ứng dụng LAVADIN.

Tiếp theo, giao diện đăng nhập Ứng dụng LAVADIN xuất hiện với thông tin tên tài khoản Google/Facebook của Người Dùng, email đăng nhập Google/Facebook (nếu có) và số điện thoại.

2. Quy trình dành cho Người Mua

Khi có nhu cầu mua hàng trên Lavadin, Người Mua cần thực hiện các bước sau đây:

 • Đăng nhập tài khoản Lavadin;
 • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại và các Người Bán mà Người Mua đang quan tâm.
 • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà Người Mua đang có nhu cầu mua (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những Người Bán khác trên Ứng dụng LAVADIN để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó);
 • Dựa trên thông tin tham khảo được từ Người Bán sản phẩm, dịch vụ Người Mua có thể liên hệ với chủ gian hàng qua thông tin liên hệ trên gian hàng để hỏi thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;
 • Người Mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách click vào “Đặt hàng”;
 • Người Mua lựa chọn cách thức giao dịch tuy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra;
 • Đơn hàng của Người Mua sẽ được chuyển thông tin đến Người Bán. Tùy vào thỏa thuận giữa Người Mua và Người Bán mà Lavadin có thể hỗ trợ quá trình vận chuyển hàng hóa và thanh toán đảm bảo hoặc hai bên tự giao dịch với nhau; (Ng bán và ng mua tự chọn phương thức vận chuyển bằng cách gọi dịch vụ trên chính hệ thống như 1 thao tác làm 1 đơn hàng mới, trong trường hợp ng mua và ng bán ko muốn thì có thể chọn phương thức vận chuyển có sẵn là đơn vị liên kết của hệ thống)
 • Người Mua nhận sản phẩm, dịch vụ;
 • Người Mua thắc mắc, khiếu nại Người Bán (nếu có) qua tổng đài hỗ trợ của Lavadin.

2. Quy trình dành cho Người Bán

 • Đăng ký tài khoản Lavadin;
 • Lavadin xác nhận và kích hoạt tài khoản;
 • Sau khi đăng nhập, Người Bán tiến hành đăng tải thông tin bán hàng:

+ Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh;

+ Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần thông tin sản phẩm và hình ảnh sản phẩm

+ Các nội dung bằng chữ bị giới hạn 3000 ký tự cho phần mô tả sản phẩm, không có quy định về định dạng chữ do Lavadin sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất.

+ Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png. Số lượng ảnh tối đa cho 1 lần đăng tin là 9 ảnh.

 • Đưa nội dung lên Ứng dụng LAVADIN;
 • Lavadin kiểm duyệt thông tin sản phẩm, dịch vụ của Người Bán khi đưa lên Ứng dụng LAVADIN.

3. Chính sách giao nhận vận chuyển

 • Sau khi nhận được đơn hàng từ Người Mua, Lavadin sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến Người Bán và xác nhận hình thức giao dịch.
 • Nếu Người Mua đặt đơn hàng "Thanh toán trước qua thẻ tín dụng", Người Bán sẽ tự sắp xếp vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ mà Người Mua đã đăng ký mà không sử dụng dịch vụ vận chuyển do Lavadin hỗ trợ.
 • Nếu hai bên đồng ý sử dụng dịch vụ vận chuyển của Lavadin, Lavadin sẽ cử đơn vị vận chuyển tới chỗ Người Bán và vận chuyển sản phẩm đó tới địa chỉ đăng ký của Người Mua. (Như giải thích bên trên)
 • Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được Người Bán giao cho đơn vị vận chuyển thành công tới khi đơn vị vận chuyển liên hệ lần đầu tiên với Người Mua để giao hàng.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

Trong vòng 24h kể từ khi Người Mua hoàn tất việc đặt đơn hàng, Người Bán sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng (còn hoặc hết hàng), sau đó Lavadin sẽ tiến hành chuyển thông tin đơn hàng đã xác nhận còn hàng cho đơn vị vận chuyển để tiến hành giao đơn hàng mà Người mua đã đặt.

Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Người mua có thể hủy đơn hàng bằng cách chọn “Quản Lý Đơn Hàng” để “Hủy” đơn hàng hoặc có thể gọi lên Tổng Đài nhờ hỗ trợ huỷ đơn hàng. Nếu Người mua muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả sản phẩm.

 

5. Chính sách Trả hàng/Hoàn tiền

 • Danh mục sản phẩm hạn chế không áp dụng Trả hàng

Lavadin hiện tại hỗ trợ tất cả trừ hàng hóa thuộc Danh Sách Sản Phẩm Bị Cấm/Hạn Chế Mua Bán theo Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của Lavadin & các tặng phẩm kèm sản phẩm.

 • Yêu cầu Trả hàng do sai hoặc thiếu sản phẩm

Khi nhận được sản phẩm khác so với mô tả trên ứng dụng hoặc thiếu so với đơn hàng đã đặt, Người Mua có thể phản hồi tới người bán và Lavadin sẽ hỗ trợ giải quyết, trong vòng 03 ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.

Trường hợp quá thời hạn cho phép, Lavadin sẽ không chịu trách nhiệm yêu cầu Trả hàng/ Hoàn tiền trong mọi điều kiện mà lúc này người mua phải giải quyết trực tiếp với ng bán thông qua công cụ phản của hệ thống.

Lavadin khuyến khích Người bán và Người mua tự thương lượng về khiếu nại của nhau. Trường hợp 2 bên không tự thương lượng được, cùng đồng thuận yêu cầu Lavadin đưa ra phân xử. Phán quyết của Lavadin là kết quả cuối cùng.

Người bán và Người mua tự thương lượng về hình thức trả hàng/ đổi hàng/ bổ sung hàng. 

 • Điều kiện Trả hàng

- Sản phẩm không thuộc danh mục hạn chế đổi trả;

- Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận hàng;

- Không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ kiện (tem, phiếu bảo hành....) cùng quà tặng kèm (nếu có).

6. Chính sách bảo trì, bảo hành

 • Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho Người Mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.
 • Người Mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.
 • Người Mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Người Bán trong trường hợp Người Bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.
 • Lavadin khuyến cáo Người Mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. Lavadin sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Lavadin chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của Người Mua được bảo hành theo chế độ của Người Bán.

Điều kiện bảo hành đối với hàng hóa

 • Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử)
 • Còn tem/phiếu bảo hành
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:

 • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
 • Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng

Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Người Mua liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của hãng tại địa phương (nếu có). Trường hợp Người Mua ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, có thể liên hệ trực tiếp với Người Bán để nhận được hướng dẫn bảo hành cần thiết.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp/Xử lý khiếu nại

Lavadin luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Người dùng liên quan đến giao dịch tại Ứng Dụng LAVADIN. Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Lavadin khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Lavadin đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Lavadin là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Lavadin xử lý theo trình tự sau: 

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Người dùng có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:

Gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của Ứng dụng LAVADIN (Trong nội dung thư ghi rõ những vấn đề Người dùng cần khiếu nại và một số thông tin tài liệu liên quan để hỗ trợ cho việc xử lý và giải quyết khiếu nại).

Gọi điện trực tiếp đến bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua Hotline: ……………. Bộ phận Dịch vụ khách hàng có trách nhiệm ghi lại những thông tin khiếu nại của Người dùng và gửi đến các bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại (Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan cho bộ phận Dịch vụ khách hàng nếu được yêu cầu hỗ trợ);

Gửi trực tiếp vào địa chỉ email của Ứng dụng: ………………………..

Bước 2: Phân tích, đánh giá

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Người dùng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Lavadin sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người dùng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Tổng hợp thông tin và giải quyết khiếu nại

Sau khi xác minh rõ vấn đề khiếu nại, Ứng dụng sẽ tổng hợp thông tin và căn cứ theo quy định của Ứng dụng LAVADIN để xử lý. Ứng dụng LAVADIN sẽ yêu cầu giải cung cấp giải trình về các khiếu nại và giải đáp khiếu nại cho Người dùng nếu Người dùng không nhận được sự hỗ trợ thỏa đáng từ phía nhà cung cấp.

Bước 4: Trả lời khách hàng

Trong trường hợp Lavadin đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Lavadin, Lavadin sẽ yêu cầu Người dùng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lavadin tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán Hàng trên Ứng dụng LAVADIN cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Nhà Bán Hàng – người bán, Khách hàng – người mua có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Nhà Bán Hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng. Khi được yêu cầu, Lavadin sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Người bán nếu được Người mua hoặc Người bán đó (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Người bán, Lavadin sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Lavadin sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của Người bán đó trên Ứng dụng LAVADIN đồng thời yêu cầu Người bán bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Trường hợp Lavadin và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Khách hàng và Nhà bán hàng, thì một trong hai bên Khách hàng và Nhà bán hàng sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Chương IV: Quy trình thanh toán

1. Quy trình thanh toán đối với Người bán

Thời gian thanh toán, hình thức thanh toán giữa Người bán và Ứng dụng LAVADIN sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng hợp tác đã được hai bên thống nhất ký kết.

2. Quy trình thanh toán đối với Người Bán

Người Mua và Người Bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn phương thức phù hợp:

 • Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người Mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt khi giao hàng;

Bước 3: Lavadin xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;

Bước 4: Người Bán chuyển hàng thông qua bộ phận vận chuyển(Có thể bên vc của lavadin có thể ng dùng tự chọn dịch vụ trên hệ thống khi có sản phẩm dịch vụ phù hợp);

Bước 5: Người Mua nhận hàng và thanh toán theo thống nhất với ng mua bằng tiền mặt;

Bước 6: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Lavadin đánh dấu đơn hàng đã hoàn thành. (thanh toán tiền hàng cho Người Bán quy định 1 tháng 1 lần)

 • Cách 2: Thanh toán online qua thẻ Visa, thẻ ATM ngân hàng (Sắp triển khai, tiền sẽ đc chuyển vào tài khoản của hệ thống Lavadin)

Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

Bước 2: Người Mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán thẻ;

Bước 3: Người mua cung cấp thông tin thẻ thanh toán, hoàn tất thanh toán cho đơn hàng;

Bước 4: Lavadin xác nhận thông tin Người Mua và chuyển tới Người Bán;

Bước 5: Người Bán chuyển hàng thông qua bộ phận vận chuyển của Lavadin;(Sửa như trên)

Bước 6: Người Mua nhận hàng;

Bước 7: Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Lavadin thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua …………..(Sửa như trên)

Chương V: Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người Bán đăng sản phẩm trên Lavadin. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.

Người Mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Lavadin không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet hoặc email.

Trong trường hợp Người Mua liên hệ trực tiếp với Người Bán và không sử dụng dịch vụ giao nhận của Lavadin thì Người Mua phải cân nhắc việc giao tiền trước cho Người Bán.(Ok)

Người Mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Chương VI : Bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng

Chính sách bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, các cam kết của Công Ty và các quyền và nghĩa vụ liên quan được quy định tại Chính Sách Bảo Mật, có thể được truy cập tại địa chỉ https://www.lavadin.vn/bao-mat/(Sẽ bổ sung). Chính Sách Bảo Mật được đăng tải công khai trên Ứng Dụng LAVADIN trong mục Tài khoản, và được hiển thị rõ ràng cho Người Dùng trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ.

 

Công Ty cam kết không thiết lập chế độ mặc định cho Người Dùng sử dụng các tính năng hoặc dịch vụ đính kèm có khả năng tự động thu thập Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng trừ khi việc thu thập nằm trong phạm vi quy định tại Chính Sách Bảo Mật đã được Người Dùng đồng ý hoặc sau khi có sự cho phép của Người Dùng. Để tránh hiểu nhầm, Công Ty có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu Người Dùng lựa chọn không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật và/hoặc không cho phép Công Ty thu thập Thông Tin Cá Nhân.

 

Chương VII : Quản lý thông tin xấu

1.  Đối với Thành viên:

 Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng LAVADIN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 Thành viên không sử dụng dịch vụ của Ứng dụng LAVADIN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Ứng dụng LAVADIN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Ứng dụng LAVADIN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ứng dụng LAVADIN.

 Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Ứng dụng LAVADIN dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Ứng dụng LAVADIN.

2.  Quản lý Sản phẩm giao dịch trên Lavadin

Thành viên Lavadin cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về giao dịch trên Ứng dụng LAVADIN. Trong đó, lưu ý một số sản phẩm sau: 

 2.1. Danh sách sản phẩm hạn chế giao dịch tại Lavadin

(i) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

(ii) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; (Bỏ)

(iii) Rượu các loại; (Bỏ)

(iv) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

(v) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

2.2. Sản phẩm giao dịch có điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành: trường hợp Người bán bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

3.  Quản lý Thông tin giới thiệu, quảng cáo Sản phẩm giao dịch trên Ứng dụng Lavadin

 Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng Lavadin

(i) Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

(ii) Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

(iii) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

(iv) Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

(v) Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

(vi) Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

(vii) Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

(viii) Các hành vi khác vi phạm pháp luật về quảng cáo. Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

 4.  Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản trị Ứng dụng LAVADIN đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Ứng dụng: 

Người bán gửi thông tin về pháp nhân muốn mở gian hàng trên Lavadin. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng Người bán mới có thể đăng bán các sản phẩm của mình. 

Lavadin sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Người bán nếu sản phẩm bán vi phạm pháp luật, quy chế hoạt động, chính sách, quy định của ứng dụng và áp dụng các hình thức xử phạt, yêu cầu bồi thường được nêu trong các chính sách, quy định của ứng dụng và quy định của pháp luật.

Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Lavadin chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

 Lavadin giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang ứng dụng này mà không cần báo trước. 

Chương VIII: Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Ứng dụng LAVADIN cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Lavadin, Lavadin sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng LAVADIN, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Ứng dụng LAVADIN cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Ứng dụng LAVADIN qua địa chỉ email ……………….., chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Ứng dụng LAVADIN.

Tuy nhiên, Ban quản lý Ứng dụng LAVADIN sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Chương IX: Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện Ứng dụng LAVADIN

1. Quyền:

Ứng dụng LAVADIN sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Ứng dụng LAVADIN nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Ứng dụng LAVADIN không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ứng dụng LAVADIN có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Ứng dụng LAVADIN có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế này của Ứng dụng LAVADIN hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Ứng dụng LAVADIN.

Ứng dụng LAVADIN sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Ứng dụng LAVADIN liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Ứng dụng LAVADIN.

Ứng dụng LAVADIN có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Ứng dụng LAVADIN phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Ứng dụng LAVADIN trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Ứng dụng LAVADIN, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Ứng dụng LAVADIN giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Ứng dụng LAVADIN theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Ứng dụng LAVADIN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm 

Ứng dụng LAVADIN có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của sản phẩm, dịch vụ và thông tin về NCC trên Ứng dụng LAVADIN được thực hiện chính xác đầy đủ.

Ứng dụng LAVADIN chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Ứng dụng LAVADIN trong điều kiện và phạm vi cho phép. Ứng dụng LAVADIN sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia trên Ứng dụng LAVADIN.

Ứng dụng LAVADIN chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Ứng dụng LAVADIN.

Ứng dụng LAVADIN tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Ứng dụng LAVADIN ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các NCC tham gia Ứng dụng LAVADIN.

Ứng dụng LAVADIN có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà người bán cung cấp tại Ứng dụng LAVADIN. Ứng dụng LAVADIN có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người bán và người mua. Lavadin sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người dùng và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Lavadin sẽ yêu cầu nhà cung cấp phải giải trình về những thông tin đó. Tuỳ theo mức độ sai phạm Ứng dụng LAVADIN sẽ có phướng án giải quyết và yêu cầu bên cung cấp dịch vụ đền bù cho người khách hàng, sẽ khóa tài khoản thành viên bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban quản lý ứng dụng sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực.

Ứng dụng LAVADIN sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Ứng dụng LAVADIN và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Ứng dụng LAVADIN không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ứng dụng LAVADIN sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho đối tác nhiều hơn các thông tin cần thiết như họ, tên, hình đại diện, số điện thoại và số liệu thống kê khác. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề gì với khách hàng, các bên hiểu rằng Ứng dụng LAVADIN không có trách nhiệm thẩm tra khách hàng bởi ứng dụng/ứng dụng là giao diện thân thiện với người dùng dễ dàng truy cập, thu hút đông đảo cộng đồng cùng quan tâm. Tuy nhiên Ứng dụng LAVADIN sẽ nỗ lực hợp lý để hợp tác với đối tác và các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định. 

Chương X: Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Ứng dụng LAVADIN

1. Quyền:

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Ứng dụng LAVADIN thông qua trang Ứng dụng LAVADIN, hoặc đăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình trên Ứng dụng LAVADIN.

Thành viên sẽ được nhân viên của Ứng dụng LAVADIN hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin bán hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Ứng dụng LAVADIN.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Ứng dụng LAVADIN trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Ứng dụng LAVADIN. Duy trì thông tin liên lạc với Ứng dụng LAVADIN một cách kịp thời và thông suốt cho việc vận hành hàng hóa dịch vụ.

Thành viên được quyền gửi phản ánh qua email hoặc hotline đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

2. Nghĩa vụ:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng LAVADIN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Ứng dụng LAVADIN và những thông tin đang tải lên Ứng dụng LAVADIN là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên ứng dụng LAVADIN.

Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hỗ trợ Lavadin trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua ứng dụng.

Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của ứng dụng LAVADIN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của ứng dụng LAVADIN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Ứng dụng LAVADIN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ứng dụng LAVADIN trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của ứng dụng LAVADIN dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của ứng dụng LAVADIN.

3. Phân định trách nhiệm giữa Người Bán, Người Mua và Lavadin trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên ứng dụng

Ứng dụng LAVADIN sẽ hỗ trợ những khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán.

Ứng dụng LAVADIN có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch.

Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với người mua nếu lỗi thuộc về người bán.

Mọi hành động lừa đảo trên ứng dụng LAVADIN đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì vụ việc này sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng. Đồng thời ứng dụng LAVADIN có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về người bán trong quá trình điều tra..

Chương XII : Điều khoản áp dụng

Quy chế Ứng dụng LAVADIN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Lavadin có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Ứng dụng LAVADIN và/hoặc website https://www.lavadin.com/ cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Lavadin cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Lavadin có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Ứng dụng LAVADIN.

Chương XIII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/Người Bán hàng khi sử dụng Lavadin làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Lavadin theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng: Bộ phận chăm sóc khách hàng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAVADIN

Địa chỉ: Số 32/12 Ngõ Hòa Bình, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline:

Email:

    

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAVADIN

Giám đốc

 

 

 

 

Phạm Quảng Vang