window.onload = function () { document.addEventListener("contextmenu", function (e) { e.preventDefault(); }, false); document.addEventListener("keydown", function (e) { //document.onkeydown = function(e) { // "I" key if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 73) { disabledEvent(e); } // "J" key if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 74) { disabledEvent(e); } // "S" key + macOS if (e.keyCode == 83 && (navigator.platform.match("Mac") ? e.metaKey : e.ctrlKey)) { disabledEvent(e); } // "U" key if (e.ctrlKey && e.keyCode == 85) { disabledEvent(e); } // "F12" key if (event.keyCode == 123) { disabledEvent(e); } }, false); function disabledEvent(e) { if (e.stopPropagation) { e.stopPropagation(); } else if (window.event) { window.event.cancelBubble = true; } e.preventDefault(); return false; } };
Chính sách giải quyết tranh chấp khiếu nại

Chính sách giải quyết tranh chấp khiếu nại

 

Lavadin luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Người dùng liên quan đến giao dịch tại Ứng Dụng LAVADIN. Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Lavadin khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Lavadin đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Lavadin là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Lavadin xử lý theo trình tự sau: 

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Người dùng có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:

Gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của Ứng dụng LAVADIN (Trong nội dung thư ghi rõ những vấn đề Người dùng cần khiếu nại và một số thông tin tài liệu liên quan để hỗ trợ cho việc xử lý và giải quyết khiếu nại).

Gọi điện trực tiếp đến bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua Hotline: ……………. Bộ phận Dịch vụ khách hàng có trách nhiệm ghi lại những thông tin khiếu nại của Người dùng và gửi đến các bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại (Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan cho bộ phận Dịch vụ khách hàng nếu được yêu cầu hỗ trợ);

Gửi trực tiếp vào địa chỉ email của Ứng dụng: ………………………..

Bước 2: Phân tích, đánh giá

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Người dùng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Lavadin sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người dùng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Tổng hợp thông tin và giải quyết khiếu nại

Sau khi xác minh rõ vấn đề khiếu nại, Ứng dụng sẽ tổng hợp thông tin và căn cứ theo quy định của Ứng dụng LAVADIN để xử lý. Ứng dụng LAVADIN sẽ yêu cầu cung cấp giải trình về các khiếu nại và giải đáp khiếu nại cho Người dùng nếu Người dùng không nhận được sự hỗ trợ thỏa đáng từ phía nhà cung cấp.

Bước 4: Trả lời khách hàng

Trong trường hợp Lavadin đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của Lavadin, Lavadin sẽ yêu cầu Người dùng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lavadin tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán Hàng trên Ứng dụng LAVADIN cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Nhà Bán Hàng – người bán, Khách hàng – người mua có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Nhà Bán Hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng. Khi được yêu cầu, Lavadin sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Người bán nếu được Người mua hoặc Người bán đó (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Người bán, Lavadin sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Lavadin sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của Người bán đó trên Ứng dụng LAVADIN đồng thời yêu cầu Người bán bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Trường hợp Lavadin và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Khách hàng và Nhà bán hàng, thì một trong hai bên Khách hàng và Nhà bán hàng sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Giám đốc

 

 

 

Phạm Quảng Vang