window.onload = function () { document.addEventListener("contextmenu", function (e) { e.preventDefault(); }, false); document.addEventListener("keydown", function (e) { //document.onkeydown = function(e) { // "I" key if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 73) { disabledEvent(e); } // "J" key if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 74) { disabledEvent(e); } // "S" key + macOS if (e.keyCode == 83 && (navigator.platform.match("Mac") ? e.metaKey : e.ctrlKey)) { disabledEvent(e); } // "U" key if (e.ctrlKey && e.keyCode == 85) { disabledEvent(e); } // "F12" key if (event.keyCode == 123) { disabledEvent(e); } }, false); function disabledEvent(e) { if (e.stopPropagation) { e.stopPropagation(); } else if (window.event) { window.event.cancelBubble = true; } e.preventDefault(); return false; } };
Dịch vụ

Dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác

LAVADIN  là  ứng  dụng  đặt  dịch  vụ  du  lịch  trực tuyến  số  1  tại  Việt  Nam  với  tiêu  chí  tour  không  hoàn, không  hủy,  không  thay  đổi  lịch  trình.  LAVADIN  cung cấp các dịch vụ du lịch như: tour du lịch, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, thuê xe du lịch, thuê xe đưa đón sân bay, bảo hiểm du lịch, dịch vụ visa du lịch. 
10/05/2021 | By:admin

Dịch vụ vận chuyển

LAVADIN là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam, không bắt buộc người dùng phải lựa chọn các nhà vận chuyển được tích hợp sẵn trên ứng dụng. 
10/05/2021 | By:admin

Dịch vụ khuyến mãi - Thẻ, Voucher

LAVADIN là nơi chia sẻ, cung cấp các loại mã giảm giá, thẻ, voucher …. Và các thông tin, dịch vụ khuyến mại cho khách hàng khi đến mua hàng tại ứng dụng. 
10/05/2021 | By:admin