Uy tín - niềm tin

Giá trị chúng tôi xây dựng

Tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển công nghệ LAVADIN, Chúng tôi tin tưởng rằng các giá trị chúng tôi xây dựng xác định chúng tôi là ai, với tư cách là những cá nhân, và chúng tôi là ai, với tư cách là một doanh nghiệp.
23/12/2019 | By:admin

Phục vụ xã hội

Chúng tôi đã và đang trên hành trình trở thành “người phục vụ xã hội” giúp việc kết nối xã hội trở nên an toàn cao, chuyên nghiệp, phổ biến, nhanh hơn, dễ dàng hơn và xa hơn.  
18/12/2019 | By:admin

Nơi khách hàng gửi trọn niềm tin

Với người làm kinh doanh chữ tín có giá trị rất lớn, khi đã được uy tín với các đối tác thì ta sẽ hợp tác với họ được bền lâu, và nếu bội tín một đồng thì ta sẽ mất  nhiều hơn một đồng...
18/12/2019 | By:admin